Vážení zákazníci, aktuální doba dodání zboží se může prodloužit vzhledem k sezóně a vysoké poptávce produktů. Děkujeme za pochopení.

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.rawa.cz. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

1. Záruka

Minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

2. Záruka se nevztahuje na následující případy:

  1. vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  3. vzniklá mechanickým poškozením zboží
  4. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
  5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
  6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

3. Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění. Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. Při uplatnění reklamace uvede zákazník, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Adresa pro reklamace: RAWA spol.s.r.o. , Podkrušnohorská 153, Lom Loučná 435 11.